หน้าแรก » ไลฟ์สไตล์ » วิธีคำนวณ BMI (ดัชนีมวลกาย) สำหรับชาวเอเชีย

BMI (ดัชนีมวลกาย) สำหรับชาวเอเชีย คำนวณยังไงให้วิเคราะห์รูปร่างได้อย่างชัดเจน

BMI คือ 

สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมส่วน มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ โดยการประเมินความสมดุลร่างกาย ด้วยการนำน้ำหนักตัว (weight) และส่วนสูง (height) มาหาค่าน้ำหนัก BMI หรือ ดัชนีมวลกายนั้น ได้รับการยอมรับในหลายๆ วงการสุขภาพและ wellness ทั่วโลก แต่ถึงอย่างไร รูปร่าง สัดส่วน ไขมันของมนุษย์เราก็มีความแตกต่างกันไป ทำให้การคำนวณหาค่า BMI (Body Mass Index) หรือดัชนีมวลกายนั้นต้องคำนึงถึงภูมิภาคด้วยเช่นกัน เช่น เราเป็นคนไทย ก็ควรคำนวณดัชนีมวลกายที่เหมาะสมกับสรีระของชาวเอเชีย เพื่อให้ได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์​ ได้สัดส่วนสมตามสรีระของชาวเอเชียนั่นเอง 

BMI ดัชนีมวลกาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเป็นการคำนวณหาค่าความเหมาะสมที่ควรจะเป็น ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีภาวะความเจ็บป่วย หรือ กำลังเผชิญกับโรคอ้วน รวมทั้งยังไม่สามารถระบุถึงกล้ามเนื้อในร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ผลจากการคำนวณอาจได้ค่า BMI ไม่ตรงกับตัวเลขที่ควรจะเป็น รวมทั้งผู้ป่วยบางโรคหรือมีความผิดปกติกับร่างกายบางชนิด เช่น กระดูกคด หรือ โปลิโอ ก็อาจทำให้ค่าที่ได้มีความผิดเพี้ยนไปได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพียงแสดงค่าความเหมาะสมของน้ำหนักที่ควรจะเป็น ในการให้คุณควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และหรือร่วมกับการคำนวณค่าน้ำหนักที่เหมาะสมในการดูดไขมันนั่นเอง

“การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นการประเมินร่างกายแบบสากลที่ได้รับการยอมรับในการรักษาพยาบาล ความงาม ศัลยกรรม ฟิตเนส”

BMI สูตร : การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) หรือมาตรฐานน้ำหนักที่ใช้ประเมินภาวะความสมดุลของร่างกายตั้งแต่วัย 20 ปีขึ้นไป ด้วยการนำน้ำหนักตัวและส่วนสูงมาคำนวณเพื่อคำนวณค่าเบื้องต้น 

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)2 

BMI Calculator

BMIเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ต่ำกว่า 18.50ผอมค่อนข้างมาก
ระหว่าง 18.50-22.90สุขภาพดีปกติ
ระหว่าง 23-24.90อวบ ระดับ 1อันตรายเล็กน้อย
ระหว่าง 25-29.90อวบ ระดับ 2อันตรายปานกลาง
มากกว่า 30อ้วนอันตรายมาก

ผู้ที่มีค่า BMI ต่ำกว่า 18.50

ระดับดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ ผอม มีความเสี่ยงค่อนข้างมากที่ร่างกายจะขาดสารอาหาร ส่งผลกระทบให้ร่างกายอ่อนเพลียง่าย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรออกกำลังกายและทานอาหารเสริมโปรตีนเพื่อให้ร่างกายมีสารอาหารในการซ่อมแซมร่างกาย

ผู้ที่มีค่า BMI ระหว่าง 18.50-22.90

ระดับดัชนีมวลกายมาตรฐาน มีความสมดุลสมส่วน

ผู้ที่มีค่า BMI ระหว่าง 23-24.90

ระดับดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อวบ ระดับ 1 มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเพียงเล็กน้อย ควรควบคุมไขมันในร่างกาย โดยออกกำลังกายร่วมกับการทานอาหาร เพื่อควบคุมให้ไขมันอยู่ในระดับมาตรฐาน

ผู้ที่มีค่า BMI ระหว่าง 25-29.90

ระดับดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อวบ ระดับ 2 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานปานกลาง และมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนที่จะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้สูง ควรดูแลตัวเองโดยเร็ว เพื่อให้น้ำหนักตัวกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยการดื่มน้ำระหว่างวัน นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายและงดทานอาหารหวาน มัน รสจัด

ผู้ที่มีค่า BMI มากกว่า 30

ระดับดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วน มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานรุนแรง เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนมากมายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็กร่างกาย ร่วมกับควบคุมน้ำหนัก เพื่อไม่ให้สุขภาพทรุดโทรมไปมากกว่าเดิม

ดัชนีมวลกายที่เหมาะสมกับชาวเอเชีย

BMIเกณฑ์ประเมิน
ต่ำกว่า 18.50น้ำหนักน้อย
ระหว่าง 18.50-22.90น้ำหนักปกติ
ระหว่าง 23-24.5น้ำหนักเกิน
ระหว่าง 25-29.99อ้วน
มากกว่า 30อ้วน

BMI ผู้ชาย (BMI Male) และ BMI ผู้หญิง (BMI Female) เหมือนหรือต่างกัน 

โดยมากเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นเหล่านี้เป็นค่ากลางที่ได้ ยังไม่ได้คำนวณในส่วนของปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกาย ทำให้เราจะคาดคะเนและประเมินจากตัวเลขที่เห็นเป็นหลัก แล้วค่อยมาตรวจสอบหาค่าความเฉลี่ยอย่างเหมาะสมด้วยเทคนิคทางการแพทย์ในลำดับต่อไป ดังนั้น ตัวเลขที่ได้จากค่า BMI ผู้ชายและ BMI ผู้หญิง จึงมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

BMI ผู้หญิง มักมีปริมาณไขมันในร่างกายสูงกว่าผู้ชาย ด้วยฮอร์โมนผู้หญิงมีส่วนในการเร่งสารอาหารให้เปลี่ยนเป็นไขมันได้ง่ายกว่า ทำให้พบว่า 25% ของค่ามวลกายนั้นคือไขมัน ขณะที่ในผู้ชายพบไขมันเพียง 15% เท่านั้น 

นอกจากนี้ วัย และปริมาณกล้ามเนื้อยังมีผลทำให้การคำนวณค่า BMI มีผลที่แตกต่างกันอีกด้วย 

เมื่อทราบค่า BMI นี้แล้วควรวัดเส้นรอบเอวโดย 

 • ผู้ชายเอเชีย ควรมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 87.75 เซนติเมตร 
 • ผู้หญิงเอเชีย ควรมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 79.75 เซนติเมตร 

หากมากกว่านี้ หมายความว่า คุณเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง 

เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับชาวเอเชียในแต่ละประเทศ

ประเทศเส้นรอบเอว (เซนติเมตร)เส้นรอบเอว (เซนติเมตร)BMI (ดัชนีมวลกาย)BMI (ดัชนีมวลกาย)
ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง
อินเดีย908025.025.0
อิหร่าน8782ไม่ระบุไม่ระบุ
จีน858024.024.0
ญี่ปุ่น858024.023.0
เกาหลี8373ไม่ระบุไม่ระบุ
มาเลเซีย8180ไม่ระบุไม่ระบุ
ไทย87.7579.7523.8123.65

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) แสดงให้เห็นว่าคุณมีเกณฑ์ความเสี่ยงมากกว่าปกติ ควรนำค่าที่ได้เหล่านั้นไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อหาความเสี่ยงของโรค

 • ความดันโลหิตสูง 
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง 
 • โรคถุงน้ำดี
 • โรคข้อเข่าเสื่อม 
 • ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ 
 • โรคมะเร็งต่างๆ 
 • ฯลฯ

ควบคุมน้ำหนักเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดีต่อสุขภาพทำได้ง่ายดาย โดย 

 1. เลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 
 2. ทานอาหารให้ครบ 3 มื้อในแต่ละวัน 
 3. หลีกเลี่ยงของทอด ของมัน เนื้อสัตว์ติดมัน น้ำตาล น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ 
 5. ดื่มน้ำสะอาดร่างกายวัน อย่างน้อย 2 ลิตร 
 6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
 7. ดูดไขมันด้วยเทคนิคทางกายแพทย์

โดย Bodyfatclinic (รัตตินันท์เมดิคอล) มาตรฐานการให้บริการด้านการดูดไขมัน เชี่ยวชาญทางการรักษา ผ่าตัด ดูดไขมันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  Body Tite และ PAL ควบคุมและให้บริการโดยอาจารย์แพทย์ ห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ปลอดภัยสูง แผลเล็ก เจ็บน้อย เห็นผลรวดเร็ว 

การคำนวณค่า BMI เป็นส่วนสำคัญในการนำมาวิเคราะห์ดัชนีมวลกายที่เหมาะสมในการวินิจฉัยปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย ร่วมกับแนวโน้มโอกาสความเจ็บป่วย โรคแทรกซ้อนจากภาวะอ้วน น้ำหนักตัวเกิน เพื่อให้กลับมาดูแลร่างกาย รูปร่างได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา